Hei, voimmeko auttaa?

Tavoitat meidät näillä yhteystiedoilla:

045 332 7393
info@kunnonlomat.com

Voit myös lähettää meille viestin.

  Löydät laajemman varauslomakkeen täältä.

  Rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä

  Upitrek oy (jäljempänä Upitrek)
  Y-tunnus: 2368312-3
  Osoite: Kiviniementie 59, 87850 Paltaniemi
  Puhelin: 045 332 7393
  Sähköposti: info@kunnonlomat.com
  Yhteyshenkilö: Niina Jämsén

  2. Rekisterin nimi

  Kunnon Lomien asiakas- ja markkinointirekisteri. Rekisterissä käsitellään Kunnon Lomien asiakkaiden ja markkinointiviestintään suostumuksensa antaneiden henkilötietoja.

  3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

  1) Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
  Henkilötietojen käsittely on tarpeen matkavaraukseen liittyvien asioiden hoitamiseksi. Asiakkaiden sähköpostiosoitteet lisätään uutiskirjelistallemme. Uutiskirjelistalta pääsee poistumaan jokaisessa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

  2) Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
  Rekisteröidyn vapaaehtoinen suostumus, esim. lomakkeella kysytty lupa markkinointiin, jolloin rekisteröidyille lähetetään tietoja Kunnon Lomien tuotteista ja tarjouksista. Viestintämuoto on sähköpostissa lähetettävä uutiskirje.

  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:
  * nimi
  * osoite
  * sähköpostiosoite
  * puhelinnumero
  * ostetut matkat ja matkustusvuodet tai tiedot mielenkiinnon kohteina olleista matkoista

  Asiakkaalta voidaan matkan varausvaiheessa pyytää muitakin varauksen kannalta oleellisia tietoja esim. passin numero ja henkilötunnus, mutta näitä tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin.

  5. Säännönmukaiset tietolähteet

  Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, verkkolomakkeen kautta tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

  6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

  7. Evästeet

  Vieraillessasi sivustolla voit kytkeä evästetoiminnon pois päältä selaimesi asetuksista, tai hyväksyä evästeet sivun alareunan ilmoituksen kautta ensimmäisellä käynnilläsi. Ilman välttämättömiä evästeitä sivusto ei toimi häiriöittä.

  Verkkosivustollamme on käytössä Google Analytics ohjelmisto sekä Facebook-pikseli. Google Analyticsin avulla kerätään anonyymia tilastotietoa verkkosivuvierailuista. Käyttäjiä yksilöivää tietoa ei kerätä.

  Facebook-pikselin keräämän datan perusteella kohdennamme mainontaa Facebookissa. Tutustu Facebookin ohjekeskuksen ohjeeseen Kuinka voin säätää mainonnan kohdentamista?

  8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja säilytetään Microsoftin pilvitallennuspalvelussa, jonka puitteissa tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämällä tavalla.

  Kunnon Lomat -uutiskirjeiden lähettämiseen käytetään MailChimp -palvelua, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp käsittelee henkilötietoja GDPR:n vaatimusten mukaisesti.

  Google Analyticsin evästeiden ja Facebook-pikselin keräämät tiedot voivat tallentua EU:n ulkopuolelle.

  9. Henkilötietojen säilytysaika

  • Henkilötiedot säilytetään rekisterissä 10 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

  10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

  11. Henkilötietojen käsittelijät

  Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät. Työsuhteen päättyessä varmistetaan mm. salasanat vaihtamalla entisten työntekijöiden pääsy rekisteriin.

  Matkajärjestelyjen toteuttamiseksi henkilötietoja käsittelevät Kunnon Lomien yhteistyökumppanit. Heillä ei ole oikeutta jakaa tietoja eteenpäin tai hyödyntää muuta tarkoitusta varten. Tiedot on tuhottava heti, kun tietoja ei ole enää matkan kannalta tarpeellista säilyttää.

  Kunnon Lomien nettisivujen yhteydenottolomakkeella kerättäviä henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun Kouta Media Oy järjestelmissään.

  12. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Tietokoneet on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Mobiililaitteet on suojattu sisäänkirjautumiskoodeilla ja virustentorjuntaohjelmin. Henkilökohtaisia tietoja sisältävät, manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat hävitetään asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

  13. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Upitrek oy, Kiviniementie 59, 87850 Paltaniemi

  Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä.

  14. Muutokset tähän rekisteriselosteeseen

  Tätä rekisteriselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä rekisteriseloste on viimeksi päivitetty 6.11.2020.