Kunnon Lomien vaikeusasteet

Kunnon Lomien matkat on luokiteltu asteikolla 1-4 niiden vaativuuden mukaan.

1 = Helppo matka, jossa lyhyehköt päivämatkat ja helppo maasto.

2 = Hieman vaativampi matka, jossa päivämatkat ovat pääsääntöisesti pidempiä ja/tai maasto hieman haastavampaa. Soveltuu normaalin peruskunnon omaavalle.

3 = Kohtuullisen vaativa matka, jossa pitkiä päivämatkoja ja korkeuseroja. Matkalle osallistujalta vaaditaan kohtuullisen hyvää fyysistä kuntoa.

4 = Hyvää fyysistä kuntoa vaativa matka, jossa voi olla myös teknistä osaamista vaativia osuuksia (esim. haastavia nousu- ja laskuosuuksia pyöräilymatkoilla).